,,We spreken dezelfde taal, maar verstaan elkaar niet"


Hoewel de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden al eeuwen bij elkaar horen, het Nederlands de gemeenschappelijk taal is, we regelmatig bij elkaar op bezoek gaan en Willem-Alexander de koning is van alle koninkrijksburgers, weten we weinig van elkaar. En zelfs bij degenen die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij de samenwerking in het Koninkrijk leven er veel misverstanden.

ADCaribbean is meer dan een kwart eeuw thuis in het dossier Koninkrijksrelaties om opdrachtgevers te helpen de communicatiekloof tussen het Europese en het Caribische deel van het Koninkrijk te overbruggen. Kennis van en ervaring met de wederzijdse cultuur, gebruiken en eigenaardigheden zijn werkend en wonend aan beide zijden van de oceaan opgedaan.

Oprichter René Zwart is geboren en getogen in Europees Nederland, heeft tien jaar op Curaçao gewoond en heeft Bonaire en Aruba vele tientallen keren bezocht. Hij is initiatiefnemer van de Caribische editie van het Algemeen Dagblad, het Antilliaans Dagblad, Caribbean Times en het Antilliaans Weekblad.

 • ADCaribbean adviseert overheden, ngo's en bedrijven bij het bepalen van een effectieve strategie om resultaatgericht te communiceren met partijen in andere delen van het Koninkrijk.
 • ADCaribbean ondersteunt opdrachtgevers bij de uitvoering van hun communicatie zoals het redigeren van brieven, nota's, persberichten, begeleiden van werkbezoeken e.d.
 • ADCaribbean produceert in opdracht communicatiemiddelen zoals magazines, websites e.d.


Opdrachtgevers waarvoor werkzaamheden worden of zijn uitgevoerd:


 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Regering van Curaçao
 • Regering van Aruba
 • Bestuurscollege van Bonaire
 • Regering van Sint Maarten
 • Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
 • Kabinet van de Gezaghebber van Bonaire
 • Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
 • Regering van de Nederlandse Antillen
 • Het Antillenhuis
 • Bestuurscollege van Curaçao
 • Curaçao Toeristen Bureau
 • Dienst Arbeidszorg Curaçao


Voor meer informatie: